piątek, 19 października 2018PROJEKT EDUKACYJNY "KOCHAM CIĘ POLSKO!"

Realizowany w SP w Orlu z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez PolskęCelem projektu jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy uczniów na temat historii Polski, szczególnie odzyskania niepodległości oraz rozwijania uczuć patriotycznych. Uczniowie w ramach projektu poznają ważne wydarzenia z historii Polski związane z walką o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Zapoznają się z wybranymi miejscami pamięci w Gminie Wejherowo.

wtorek, 10 października 2017

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim nauczycielom, uczniom
oraz pracownikom szkoły dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym
oraz samych radosnych chwil. 


wtorek, 12 września 2017

Nowy rok szkolny - ciekawe jaki będzie?!

Mija drugi tydzień roku szkolnego 2017/2018, w szkole pojawiły się siódme klasy, tacy jacyś więksi jesteśmy, doroślejsi, to zobowiązuję. Młodsze roczniki też pokażą co potrafią. Wszystkim życzymy, tylko i wyłącznie samych sukcesów, małych i dużych, w nauce, konkursach, zawodach i we wszystkich działaniach jakie będziemy realizowali. To nic, że czasami mamy szkoły serdecznie dość, ale i tak jest to jedno z najlepszych miejsc na świecie:))) I tego będziemy się trzymać, aż do 23. czerwca 2018, a to przecież już za 9, 5 miesiąca:-).

piątek, 28 kwietnia 2017

Święto Konstytucji 3 Maja  Autorami Konstytucji 3 Maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.
  Postanowienia Konstytucji 3 Maja:
1. Szlachta miała zagwarantowane wszelkie prawa, wolności, pierwszeństwo w życiu prywatnym i publicznym, zapewnioną nietykalność osobistą i majątkową. Utrzymano władzę szlachty nad chłopami. Zobowiązano szlachtę do obrony Konstytucji i Rzeczypospolitej.
2. Mieszczanie, posiadający nieruchomości miejskie uzyskali prawa podobne do szlachty. Mieszczanom zapewniono nietykalność osobistą (niemożliwość aresztowania i skazania bez wyroku sądowego).
3.Konstytucja pozbawiła szlachtę wyłącznego prawa zwierzchnictwa nad poddanymi. Zachęcała dziedziców do zawierania umów z chłopami, co do zakresu świadczeń. Umowy miały być chronione przez prawo i rząd. Zapewniono wolność osiedlania się i poruszania po kraju i za jego granice.
4. W myśl Konstytucji 3 Maja w Rzeczypospolitej obowiązywała wolność wyznania. Jednak pierwszeństwo zagwarantowano wyznaniu rzymskokatolickiemu jako religii panującej.
5.Zlikwidowany został podział na Koronę i Litwę. Polska stawała się odtąd jednolitym państwem, monarchią konstytucyjną. Oba kraje miały mieć odtąd wspólny rząd, skarb i wojsko.
6.Zniesiono elekcyjność tronu. Polska stawała się monarchią dziedziczną. Miało to chronić Polskę przed niebezpieczeństwami okresów bezkrólewia.
7. Konstytucja 3 Maja wprowadziła trójpodział władzy na:
Ustawodawczą (miała należeć do Sejmu i Senatu, czyli parlamentu)
Wykonawczą (miała należeć do króla i Straży Praw, czyli rządu)
Sądowniczą (miała należeć do odpowiednich organów sądowniczych i sejmowych) 
Znaczenie Konstytucji:
Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787r.) nowoczesną, spisaną ustawą zasadniczą.
Była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczypospolitej po pierwszym rozbiorze. Ustalała podstawy ustroju nowożytnego.
 Żródła: 
- http://elk.zdz.bialystok.pl/szkola/aktualnosci/149-swieto-konstytucji-3-maja.html
- http://www.polskatradycja.pl/historia-polski/wydarzenia/konstytucja-3-maja.html